Saturday, March 16, 2013

Ngày xửa ngày xưa trước 1975.

Collection hình Viet Nam, Sài Gòn.... 
Ngày xửa ngày xưa trước 1975.
 
Rất nhiều hình chưa bao giờ xem!

Người xem không khỏi bồi hồi trong tấc dạ. Thời thế đổi thayNgày Xửa Ngày Xưa - An Lộc 1972 - Photo by Bruno Barbey
 
 Ngày Xửa Ngày Xưa - An Lộc 1972 - Photo by Bruno Barbey
 
  
 Ngày Xửa Ngày Xưa - Sài Gòn 1972 - Photo by Bruno Barbey
 
   
 Ngày Xửa Ngày Xưa - Mê Linh Squre - Sài Gòn 1969
 

Popular Posts

My Blog List