Wednesday, March 13, 2013

Giá trị cuộc sống - Nhìn Xuống


Giá trị cuộc sống - Nhìn Xuống

Than men chuyen
th

 

 Giá trị cuộc sống
Hi!Hai sưu tầm & minh họa

 

                     Nhìn Xung


Photobucket


If you think you are unhappy, look at them.
Nếu có lúc bạn cảm thấy mình bất hạnh, hãy nhìn vào họ

Photobucket

If you think your salary is low, how about her?
Nếu bạn thấy đồng lương mình com cõi, thì em bé này có được bao nhiêu?

Photobucket

If you think you don‘t have many friends.
Nếu bạn nghĩ mình không có nhiều bạn

Photobucket

When you feel like giving up, think of this man.
Nếu bạn thấy mình bị bỏ rơi, hãy nghĩ về người này

Photobucket

If you think you suffer in life, do you suffer as much as he does?
Nếu có lúc bạn thấy gánh nặng cuộc đời ,thì có nặng giống như ai đây?


Photobucket

If you complain about your transport system, how about theirs?
Nếu bạn hay phàn nàn về đi lại, còn họ thì sao?

Photobucket

If your society is unfair to you,how about her?
Nếu bạn cho rằng xã hội bất công với mình, hãy nhìn cụ bà nàyEnjoy life how it is and as it comes. Things are worse for others and a lot better for us .
 There are many things in your life that will catch your eye but only a few will catch your heart---- pursue those.

- Đời cho ta thế nào hưởng thế đó, có người bất hạnh người giàu có.
- Có quá nhiền vấn đề trong đời qua mắt bạn nhưng chỉ có số ít qua tim,
hãy cố hiểu điều đó.


Mỗi người một phận, chúng ta có nhiều hơn những gì cần có để vừa lòng
Hãy chấm dứt thói quen tiêu dùng thừa thãi và vô cảm trong xã hội “văn minh hiện đại”, đã quên và làm ngơ hai phần ba những người anh em của chúng ta!

 

Bonus:

 

 

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Mul 98
Have a Nice day !

 

 

Popular Posts

My Blog List