Monday, March 4, 2013

OBLY cho VN Cuoi chut choi

OBLY cho VN Cuoi chut choi
 

 
 
 
 
Chăm học hành
Dịch vụ mới.

Đội dân phòng...?

Gan dạ hay liều mạng?

Nhìn sao cho xuể.
 

Trung Hàn lẫn lộn.
Nghe tên đã sợ.
 

Chè "chó".

Nơi tình yêu ra đi.
 

"Dưới đấy" giá xăng cũng đang cao.
Xóm có tên "lạ".

Niên học 1000 năm.
 
 

Popular Posts

My Blog List