Monday, March 4, 2013

Thiên Đường XHCN Tàu Cộng Về Quê Ăn Tết


 

 

sao mà chúng đông như thế !

Để  không đủ phòng vệ sinh  phục vụ "đại hán(g)".

 

HkThành

SI VIS PACEM, PARA BELLUM

 

 

Begin forwarded message:

Tàu Cộng Về Quê Ăn Tết 


 


 


 


 


http://www.quehuongngaymai.com/forums/images/smilies/vgt/good.gif


Không chút ngượng ngùng


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                  Tơi bời lá hoa

_ Thế mới là tàu khựa ..!!................. bí đáihttp://www.quehuongngaymai.com/forums/images/smilies/vgt/good.gif   

 tụi chệt này củng quái chiêu thợ hồ thiệt chứ ......

khoe hàng trực tiếp thế mà tất cả đều quay lưng ......

chỉ có ông phó nhòm là biết ........ tự hào đại háng, mao vĩ đại

 


 _ I lai kịt

 


 

 


 

 

ido 3mt

 
--
NGUYEN Van Mui

 

Popular Posts

My Blog List