Wednesday, March 13, 2013

w: Đi tiệm gội đầu, ráy tai !!!


 

    Chẳng trách các LÃO ÔNG khoái đi Việt Nam !!!

    Hk Thành

    SI VIS PACEM, PARA BELLUM


9hUS$

Đi tiệm gội đầu, ráy tai !!!

 

LeDuyen2_zps87efb614.jpg

"Cô thợ hớt tóc" ở tiệm Lê Duyên 3 - đường Bùi Thị Xuân.

LeDuyen_zpsbf168679.jpg

Hớt gội hàng ngày, đầu anh không còn .... tóc;

nhưng anh vẫn đến gội ... đầu, cười vui hí hửng

LeDuyen4_zps44e77abb.jpg

Có muốn em ráy tai không ?


LeDuyen5_zps58444366.jpg

Popular Posts

My Blog List