Monday, March 11, 2013

Tôi thán phục khã năng con chim ó về khã năng nhìn từ xa


Tôi thán phục khã năng con chim ó về khã năng nhìn từ xa

cũng như phương cách săn mồi cũa nó..

       

on behalf of; Fanxico Tran <
---------------


Popular Posts

My Blog List