Monday, April 29, 2013

CĐNVTDUC Biểu Tình Quốc Hận 30-4-2013


From: Tran Van Thinh <
Sent: Sunday, 28 April 2013 8:40 AM
Subject:  CĐNVTDUC/ Biểu Tình Quốc Hận 30-4-2013

 

 


CĐNVTDUC Biểu Tình Quốc Hận 30-4-2013 

Biểu Tình Quốc Hận 30-4-2013

 

Vào lúc 11 giờ 30 sáng: Khai mạc cuộc biểu tình với nghi thức chào cờ Úc-Việt và phút mặc niệm, tiếp nói chương trình lần lược các vị chủ tịch CĐ phát biểu như. Ls Võ Trí Dũng chủ tịch CĐNVTDLB/UC

Ông Nguyễn Văn Thanh chủ tịch CĐNVTDUC/NSW

Ông Lê Công chủ tịch CĐNVTDUC/ACT

Ông Nguyễn Văn Bon chủ tịch CĐNVTDUC/VIC

Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc chủ tịch CĐNVTDUC/WA

Ông Hải Vân đại diện CĐNVTDUC/QLD

Bà Hương Thủy đại diện CDNVTDUC/Wollongong

Chiến sĩ Võ Đại Tôn

Đỗ Khoa Tổng hội sinh viên Úc Châu.

 

Đồng thanh phát biểu, tố cáo lên án tội ác việt cộng đàn áp tôn giáo chà đạp nhân quyền và hành vi bán nước, tiếp nói từ tiếng hô vang của đoàn biểu tình lên án chế độ việt cộng hèn với giặc ác với dạn, tiếng hô đả đảo việt cộng bán nước đả đảo đả đảo.

 

Sau cuộc biểu tình, di chuyển về tại đài.Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam trên đường ANZAC Parade ở Canberra, với chính giới dân tiểu biểu bang và liên bang Úc Đại Lợi, Lễ đặt vòng hoa và Tưởng Niệm,đặt biệt tại đạy Ông Huỳnh Bá Phụng Chủ tịch Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Liên Bang Úc Châu phát biểu tri ân đến chiến binh Úc Đại  Lợi đã tham chiến tại VN.

 

 

Phóng sự hình ảnh. Cuộc biểu tình quốc hận 30-4-2013

 

Trần Văn Thinh

 Ls Võ Trí Dũng chủ tịch CĐNVTDLB/UC


Ông Nguyễn Văn Thanh chủ tịch CĐNVTDUC/NSW


Ông Lê Công chủ tịch CĐNVTDUC/ACT


Ông Nguyễn Văn Bon chủ tịch CĐNVTDUC/VIC


Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc chủ tịch CĐNVTDUC/WA


Ông Hải Vân đại diện CĐNVTDUC/QLD


Bà Hương Thủy đại diện CDNVTDUC/Wollongong


Chiến sĩ Võ Đại TônĐỗ Khoa Tổng hội sinh viên Úc Châu


 


 


 


 


 


 


 


               
    
 
 
 


 

                                        
 


 

 

Popular Posts

My Blog List