Monday, April 1, 2013

Thành phần thứ ba hay Việt Cộng nằm vùng?


 

From: Mai G. Pham <
Subject: Ngô Công Đức & Trần Tuấn Nhậm
Date: Saturday, March 30, 2013, 6:55 PM

Thành phần thứ ba hay Việt Cộng nằm vùng?

 

Ngô Công Đức & Trần Tuấn Nhậm  Saigon 1971 - Combat Ready Policeman Tran Tuan Nham Rally Opose US Save Country

 

SAIGON: GIẢI TÁN CUỘC TỤ TẬP--Cảnh sát Dã chiến tiến vào giải tán cuộc tụ tập hôm 26/8/1971 được tổ chức bởi ông Trần Tuấn Nhậm, một ứng cử viên dân biểu Quốc hội, người định phát biểu trước khoảng 200 người ủng hộ mình. Ông Nhậm ra tranh cử với cương lĩnh chống Mỹ và khẩu hiệu vận động tranh cử của ông là "Chống Mỹ cứu nước." UPI RADIOPHOTO
Saigon 1971 - Vietnamese candidate in scuffle - TRAN TUAN NHAM

 

Ứng cử viên dân biểu Quốc hội Trần Tuấn Nhậm, ra tranh cử với khẩu hiệu "chống Mỹ cứu nước," bị tóm cổ vì biểu tình chống chính phủ.

 

 

 

 


LIFE September 10, 1971 (2) - Two men who didn't make it - Hai người thất bại trong cuộc bầu cử (Ngô Công Đức & Trần Tuấn Nhậm)


 

South Vietnam - Saigon Demonstrations - Dân biểu Kiều Mộng thu và các dân biểu đối lập.

Saigon 1975 - Cựu dân biểu Ngô Công Đức, cựu chủ bút và chủ nhân báo Tin Sáng

 

Ngo Cong Duc is a former member of the South Vietnamese National Assembly. He also was editor-publisher of a widely read Saigon newspaper which had a circulation of 100,000 before it was shut down by the government. He is an exile leader of political "Third Force," which supports neither President Thieu nor the Communists.

 

 

 

 


1970 Tran Ngoc Chau & Mrs Nguyen Phuoc Dai - Wire Photo

 

Dân biểu Trần Ngọc Châu và bà Nguyễn Phước Đại, Phó chủ tịch Thượng Viện.

      

Popular Posts

My Blog List