Tuesday, April 30, 2013

Hôm nay Ngày 30/04 Ngày Quốc Hận, Nam VN rơi vào tay cs Bắc Việt


 

  Hôm nay Ngày 30/04 Ngày Quốc Hận, Nam VN rơi vào tay cs Bắc Việt

gửi quý thân hữu những hình ảnh tang thương của cuộc chiến do Cộng sản VN gây nên. Vậy chỉ có CSVN là phải đền

tội trước Lịch sử. Nhân dân VN hãy nhìn vào sự thật và anh dũng vùng lên chống lại đảng CSVN độc tài đảng trị, hèn

với giặc ác với dân. Dâng đất của Tiền Nhân cho ngoại bang Trung  Quốc. Rước voi về dày mã tổ.

 

VTTG Lúa 9

30/04/2013

 Ed White Obit Once-and-future bureau chiefs in AP's Saigon bureau, April 28, 1972.
From left: George Esper (Chief of Bureau 1973-75), Malcolm Browne 
(1961-64), George McArthur (1968-69), Edwin Q. White
(1965-67), and Richard Pyle (1970-73).
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

GOOD MORNING VIET NAM

 


Thuyền nhân Việt
           Nam chờ được cứu vớt.  

 


Popular Posts

My Blog List