Monday, April 29, 2013

San khau CDNVQG Houston & VPC dung de tuong niem Ngay QH 30/4 .


 

San khau CDNVQG Houston & VPC dung de tuong niem Ngay QH 30/4 .

 

----- Forwarded Message -----


Sent: Sunday, April 28, 2013 10:50 PM
Subject: Fwd: San Khau tai Houston Texas


----- Forwarded Message ----- 

  

!DSPAM:1010,517c9e1c144231470221266!

 

 

176 Photos - Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 tại San José do Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc California USA đảm trách.

 

 


 
 
Thái-Dương Thành, APR-29-13
 
Cụ LVT (MS) kính,
- NP dự-trù ngày 30 tháng 4 mới lên khuôn.
- Tuy nhiên, để cụ bớt nóng lòng nghĩ tới nhà tranh-đấu trẻ, nhạc-sĩ Việt-Khang, NP kính cẩn tuân lệnh:
 
HỎI AI CÒN NHỚ VIÊT-KHANG ?
 
Đáp lời sông núiViệt-Khang gào.
Đau-khổ giờ đây giữa ngục lao.
Trong đó dao đâm hù nhạc-sĩ.
Ngoài kia búa nện dọa đồng-bào.
Người chân mắc nạn không ai cứu,
Kẻ cuội vênh mày được đảng khao.
Tội quá cho nhà tranh-đấu trẻ,
Có bao nhớ tới bậc anh-hào ?
 
TDT, APR-29-13
Ngô-Phủ
 
Ước chi :
Nhất trí toàn dân trừ Việt-cộng,
Đồng tâm cả nước đập Tàu-phù.
Ngô-Phủ

 

 


Popular Posts

My Blog List