Sunday, February 3, 2013

Sydney Mừng xuân Quý Tỵ


 

 

Sydney Mừng xuân Quý Tỵ


2.02.2013

Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW năm nay và lần đầu tiên hân hạnh được bà Julia Gillard - Thủ tướng Úc Đại Lợi đến tham dự Hội Chợ Tết, cùng với sự hiện diện của ông Tony Abbott - lãnh tụ đảng Tự Do, ông Barry O'Farrell Thủ hiến NSW cùng các vị bộ trưởng, thượng nghị sĩ, dân biểu tiểu bang và liên bang.

Hình ảnh và ghi âm buổi lễ

 


 

 
Ông Chris Hayes MPLS Võ Trí Dũng, bà Julia Gillard và ông Nguyễn Văn Thanh

Bà Julia Gillard - Thủ tướng Úc Đại Lợi

ông Tony Abbott, lảnh tụ đảng đối lập - đảng Lao Động

ông Barry O'Farrell Thủ hiến NSW


http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/2737-2737

Popular Posts

My Blog List