Thursday, February 21, 2013

Tuy ỡ ngoài trời là tuyết rơi, nhưng ỡ trong kiến trúc có mái lợp dồ sộ dễ zuy trì thời tiết mùa hè cho khách zu lịch.

luxury resort complete
 

 
Tuy ỡ ngoài trời là tuyết rơi, nhưng ỡ trong kiến trúc có mái lợp dồ sộ dễ zuy trì thời tiết
 mùa hè cho khách zu lịch.
 
Dịa diễm nầy lúc xưa Đức quốc xã zùng dễ chứa những khinh khí cầu khỗng lồ.
 
[Nếu quý bạn có zịp xem film "Indian Jones with the Last Crusade" (
Harrison Ford & Sean Connery) thì sẽ có khái niệm "tàu khinh khí kầu" lớn lao như thế nào.
Nội zung cuốn film ăn khách ni là Đức quốc xã (Hitler) và cha con chàng Indian Jones dều muốn
 chiếm cho bằng dược "Holy Grail": Cái chén mà chúa Giêsu dã zùng trong buỗi tiệc ly...

Nhiều nhà thám hiễm dã bị tai nạn/chết thãm khốc .. khi dứng trước mấy hàng Ly/
Chén dũ kiễu/loại nhưng dã chọn sai vì dã chọn những chén có gắn châu báu ..
 
Trong lúc dó chàng Indian Jones ..lý luận: Chúa Giêsu là con thợ mộc nghèo nàn, nên dã chọn
 cái chén tồi tàn nhất... Nhờ vậy mà chàng khoãi chết, dồng thời chữa dược vết thương cho cha
mình]
 
Trong cái hangar vĩ dại nầy, người Dức hiện nay xữ zụng dễ làm nơi tiêu khiễn ..
 Dũ thứ trò chơi trong thời tiết mù hè quanh năm.

<<<>>>
 

No chance of a tropical storm here then!

Incredible pictures show luxury resort complete

 with sandy beaches, palm trees and clear blue

water... inside enormous German hangar surrounded by snow

PUBLISHED: 22:42 GMT, 19 February 2013 | UPDATED: 09:01 GMT, 20 February 2013
 
With sandy beaches, clear blue water and palm trees, this looks like a spectacular
and luxurious sun-kissed resort.
Holidaymakers can be seen relaxing in swimming shorts and bikinis. Even the occasional
 flamingo can be spotted.
But not everything is as it seems at Tropical Islands.
 
Luxury: With sandy beaches, clear blue water and palm trees, this looks like a spectacular sun-kissed resort
Luxury: With sandy beaches, clear blue water and palm trees, this looks like a spectacular sun-kissed resort
Fun: Despite appearances, not everything is as it seems at Tropical Islands
Fun: Despite appearances, not everything is as it seems at Tropical Islands
Odd: The 'resort' is actually located on the site of a former Soviet military air base in Krausnick, Germany
Odd: The 'resort' is actually located on the site of a former Soviet military air base in Krausnick, Germany
The 'resort' is actually located on the site of a former Soviet military air base in Krausnick, Germany.
Tropical Islands is inside a hangar built originally to house airships designed to haul long-distance cargo. And despite it looking like temperatures are through the roof - outside the giant hanger it is actually snowing.
As these incredible pictures show, the resort contains a beach, a lagoon , water slide and adventure park.
Guests can enjoy numerous restaurants, evening shows and can also relax in a sauna.
Indoor: Tropical Islands is located inside this giant hangar - with the actual weather a far cry from the conditions inside
Indoor: Tropical Islands is located inside this giant hangar - with the actual weather a far cry from the conditions inside
Cold: Snow surrounds the giant hangar which houses Tropical Islands
Cold: Snow surrounds the giant hangar which houses Tropical Islands
Relaxing: Tropical Islands is inside a hangar built originally to house airships designed to haul long-distance cargo. Visitors can be seen swimming in the lagoon at the resort
Relaxing: Tropical Islands is inside a hangar built originally to house airships designed to haul long-distance cargo. Visitors can be seen swimming in the lagoon at the resort
Holiday: The resort contains a beach, lagoon, water slide and adventure park. Guests can also enjoy numerous restaurants, evening shows and saunas
Holiday: The resort contains a beach, lagoon, water slide and adventure park. Guests can also enjoy numerous restaurants, evening shows and saunas
A range of options are available for stays, from the basic to luxury. Accommodation includes quaint looking cottages and even beach tents.
As well as flamingos, free-flying canaries also fly around the site.
It is believed that the hall which Tropical Islands is located in is the biggest free-standing hall in the world.
Popular: Tropical Islands attracts up to 6,000 visitors a day and in its first year attracted 975,000 visitors
Popular: Tropical Islands attracts up to 6,000 visitors a day and in its first year attracted 975,000 visitors
Accommodation: A range of options are available for stays, from the basic to luxury. Accommodation includes cottages, pictured, and even beach tents
Accommodation: A range of options are available for stays, from the basic to luxury. Accommodation includes cottages, pictured, and even beach tents
Simple: Guests can also stay in one of the beach tents
Simple: Guests can also stay in one of the beach tents
It has a maximum capacity of 6,000 visitors a day and in its first year attracted 975,000 visitors.
As well as the thousands of visitors each day, approximately 500 people work at the site. Tropical Islands opened to members of the public in 2004.
Incredibly, the hangar, which is 360 metres long, 210 metres wide and 107 metres high, is tall enough to enclose the Statue of Liberty.
 
 
       

Popular Posts

My Blog List