Saturday, February 23, 2013

Thác cầu vồng ở Zimbabwe


 

Thác cầu vồng ở Zimbabwe


Vào những ngày nắng nếu đến với thác Victoria ở Zimbabwe bạn sẽ được chiêm ngưỡng cầu vồng đẹp đến ngỡ ngàng.


Thác Victoria là m Ùt trong nh ïng  Ëa  i Ãm hút khách du l Ëch nh ¥t ß  ¥t n ° Ûc châu Phi này.
Thác Victoria là một trong những địa điểm hút khách du lịch nhất ở đất nước châu Phi này.


Hi Çn t ° ãng c §u v Óng th ° Ýng xuyên xu ¥t hi Çn v Ûi nhi Áu kích th ° Ûc, hình dáng  ¹p ng ¥t ngây.
Hiện tượng cầu vồng thường xuyên xuất hiện với nhiều kích thước, hình dáng đẹp ngất ngây.

 

N ¿u may m ¯n b ¡n s ½  ° ãc ng ¯m c §u v Óng  ôi.
Nếu may mắn bạn sẽ được ngắm cầu vồng đôi.Nhìn t ë trên cao, Victoria nh ° m Ùt thác n ° Ûc b £y s ¯c màu.
Nhìn từ trên cao, Victoria như một thác nước bảy sắc màu.
Hạt Tiêu
Ảnh: Xinhuanet

 

Popular Posts

My Blog List