Monday, February 18, 2013

Thôi Thì Ta Hãy Hết Lòng Với Nhau


 

Thôi Thì Ta Hãy Hết Lòng Với Nhau


Ẩn Sĩ
February 16, 2013One Bình Luận


1. 

Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết có gặp lại không?
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì ta hãy hết lòng với nhau

 


2 .

Một cũng chấp mà hai cũng chấp
Chất chứa trong lòng chi mà khổ
Trăm điều bỏ, ngàn điều cũng bỏ
Thong dong tự tại thế mà vui


3.

Thật ở đâu xa thật ở lòng
Cõi lòng thanh tịnh tợ hư không
Mùi hương phảng phất sen thơm ngát
Át cả bùn nhơ chốn bụi hồng


 

4.

Nhận cho về với vô dư
Ta người tan biến giữa hư không này


 

5.

Bóng vờn lên ngọn tử sinh
Gậy khua đầu gậy giật mình thiên thu

 

6.

Trăm năm nhìn xuống đời hư ảo
Phút chốc nhìn lên ngộ lẽ trời


7. 

Ta trồng hạt giống từ bi
Ngày sau kết trái vô- vi- cúng- dường
Nguyện trên khắp nẻo vô thường

Người đi phổ độ vào đường chân như8.

Thỏng tay buông những lụy phiền
Chậm câu hơi thở trên triền trầm luân
Lắng lòng trong giọt tham sân
Là khi thiền vị đã gần nơi tâm9.

 Lắng lòng theo những nhịp chuông
Buông dần tục niệm bên tuồng đời kia
Miệt mài thương ghét sớm khuya

Rồi mai cũng vất xuống bia mộ mình.

 

10.

Gió ngát rừng hương trăng nở hoa
Trời cao lồng lộng mấy yên hà
Một mai ngồi lại bên sông vắng

Mặc khách giang hồ lặng lẽ qua

 

11. 

Vô minh rớt lại ta bà
Soi trong tự tánh thấy ta lại về
Thoát ra từ vực u mê
Vô thường được mất có hề chi đâu.


12.

Ta về ngồi lại tình hư ảo
Hư ảo không còn chỉ có ta

13.

Có không còn mất chẳng bận lòng

Yêu ghét được thua chẳng mong trông
Mở rộng tâm ra lòng thanh thản
An vui tự tại dạ thong dong

14.

Tìm ta một cội nghỉ chân
Giữa chan chát nắng giữa tầm tã mưa
Ngược dòng sinh tử xô đưa
Tim ta một cội để vừa đủ che

Lối quen khấp khiễng đi về
Gót chân đã mỏi, đam mê đã chùng

Ta từ vô thí mịt mùng
Bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên
Tìm ta một cội chân nguyên
Vào nương bỗng mất, nhập miền vô ưu

Ẩn Sĩ

 

 
www.vietthuc.org

Popular Posts

My Blog List