Wednesday, October 31, 2012

Chim bói cá Việt Nam


Từ: Huong Thanhhuong

Chim bói cá Việt Nam
Là mt trong nhng nhóm chim c chiếm lĩnh hu hết các vùng đt trên thế gii, chim bói cá Vit Nam có rt nhiu loài vi màu lông biếc rc r.
 
image

Có kho
ng 90 loài chim bói cá trên toàn thế gii. Vit Nam phát hin 12 loài. Trong đó có loài chim bí n Bng chanh rng Alcedo hercules trên hình v nm trong Sách đ. Chúng sng Lai Châu, Lào Cai, Hà Tĩnh, Gia Lai. Phn trên cơ th chim trưởng thành có nâu đen nht (mút lông xanh nht), gia lưng và lông xanh da tri óng ánh. Hai bên c có vt trng. Má và tai đen nht có vt xanh.
image

S
m rng Halcyon capensis chp ti khu vc qun đo Bà La, Kiên Giang, loài này rt hiếm gp. Chúng sng đnh cư rng dc theo b sông, sui và đ cao 1.200 m. Ngoài ra chúng còn khu vc đng bng, gn ao h, ca sông ven bin và rng ngp nước. Ti Vit Nam, s m rng phân b Qung Tr, Tha Thiên - Huế, Qung Nam, Đà Nng, Gia Lai, Kom Tum, Đng Nai và Tây Ninh.
image

S
đu nâu Halcyon smyrnensis chp ti Vũng Tàu. Đây là loài chim bói cá nhưng ít ăn cá, chim thường kiếm ăn các vùng đt trng tri. Rn, chut, côn trùng là món ăn khoái khu ca chúng. Vit Nam, loài này xut hin khp vùng t đng bng đến min núi nơi không cao quá 1.000 m.
image

B
ng chanh tai xanh Alcedo meninting được phát hin trong chuyến kho sát đa dng sinh hc các loài chim ti Khu bo tn thiên nhiên Núi Ông.
image

B
ng chanh đ Ceyx erithacus - mt đi din ca nhóm chim bói cá chuyên ăn côn trùng và sng ln khut tng thp ca các cánh rng già. Chúng được phát hin gn biên gii Vit Nam-Campuchia-tnh Bình Phước.
image

B
ng chanh thường Alcedo athis là loài chim bói cá duy nht ph bin khp thế gii và cũng là loài chim thường gp nht nước ta.
image

S
đu đen Halcyon pileata - loài chim bói cá sng rng ngp mn khá hiếm nước ta.
image

Bói cá l
n Ceryle lugubris. Đây là loài chim bói cá sng rng ngp mn nước ta. Chúng làm t b sông, sui, trong hang. Bói cá ln sng gn sông sui, đm h vùng núi và trung du nơi có nhiu cây ci rm rp. Vit Nam thy loài này Cao Bng, Lai Châu, Bc Thái, Lng Sơn, Nam Hòa Bình, Ngh An, Hà Tĩnh.
image

S
khoang c Halcyon chloris là loài chim bói cá sng rng ngp mn nước ta. Vit Nam gp loài này t đèo Hi Vân tr vào các tnh Nam b như Trà Vinh, An Giang.
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image
 
image
 
imagePopular Posts

My Blog List