Monday, October 22, 2012

Hình ảnh xưa: Viện Đại Học Huế từ 1957NHÂN DÂN MIỀN NAM VIỆT NAM TRI ÂN

CÁC CHẾ ĐỘ VNCH & CÁC CHIẾN SĨ QL.VNCH

ĐÃ TẬN TÂM TẬN LỰC 

HY SINH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC & GIỮ GÌN AN NINH LÃNH THỔ

TRONG HOÀN CẢNH CHIẾN TRANH KHỐC LIỆT

NHẤT LÀ TRONG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CỦA

LỊCH SỬ MIỀN NAM VIỆT NAM.

 

VP.PHTQ.CANADA

TUE.25.9.2012

 

---------- Forwarded message ----------
From: Fanxico Tran <
Date: 2012/9/25

 
Cám ơn TT Thích Chân Tu (TT/TCT) dã f biến mt thành quã to ln cũa c Tng Thng Ngô Dình Dim (TT/NĐD) di vi X Huế noái riêng  cũng như Min Trung Noái chung.
 
Đó là Vin Di Hc Huế (VĐH/Huế) zo Lm Cao Văn Lun thành lp t con s không.
 
Tiếc thay, VĐH/Huế dã tr thành hang cũa csBV và cui cùng, dã dưa dến vic cáo chung cũa nn D Nht Cng Hoà.
  

From: THICH CHAN-TUE <
Date: Tuesday, September 25, 2012, 1:14 PM 
 
Hình ảnh xưa:
Viện Đại Học Huế
   
Foto 
Huế 1957 - TT Diệm dự lễ khánh thành Viện ĐH Huế
 
Foto 
Lễ khánh thành Viện ĐH Huế - Bộ trưởng QG Giáo Dục đọc diễn văn
 
Foto
Huế 1957 - Lễ khánh thành Viện ĐH Huế -
LM Cao Văn Luận, viện trưởng, đọc diễn văn
 
Tiểu sử Linh Mục Cao Văn Luận
 
Ông xuất thân trong một gia đinh Công giáo lâu đời tại Hà Tinh, thuở nhỏ tu học tại chủng viện Xuân Bích, Hà Nội. Khoảng năm 1938-1939 thụ phong linh mục, rồi du học tại Pháp về Triết học và sinh ngữ Đông phương, năm 1942 tốt nghiệp cử nhân triết học và Truờng sinh ngữ Đông phuơng Paris vào năm 1945.
Năm 1947 về nuớc, làm cha xứ tại một họ đạo ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, năm 1949 vào Huế dạy triết học tại truờng Quốc học.
Năm 1957, ông cùng một số trí thức miền Trung vận động thành lập Viện Đại học Huế, rồi được chính thức giữ chức Viện truởng Viện Đại học Huế từ năm 1958 đến năm 1964.
Viện Đại học Huế là một cơ sở Đại học đầu tiên ở miền Trung trong những năm chiến tranh, nơi học tập của thanh niên hiếu học thuộc các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận.
Tháng 8 năm 1963, ông bị chế độ Ngô Đinh Diệm cách chức Viện Trưởng, vì cho rằng ông có cảm tình với sinh viên chống chế độ hồi đó; tuy rằng ông là người có nhiều liên hệ tình cảm với gia đinh họ Ngô.
Sau đảo chính ngày 1-11-1963, ông trở lại giữ chức vụ này một thời gian ngắn, rồi làm giáo sư tại Đại học Sư phạm Sài Gòn cho đến năm 1975. Ông mất ngày 20-7-1986 tại Hoa Kỳ.
 
Tác phẩm
Tâm lý học (1958)
Luận lý học và Siêu hình học (1958)
Đạo đức học (1959)
Danh từ triết học (1959)
Henri Bergson (1961)
Bên giòng lịch sử (1971 – Hồi ký)
--------------------------------------------- ----------
Hồi Ký Linh mục Cao Văn Luận
Nguyên Viện trưởng Viện ĐH Huế, GS ĐH văn Khoa Sài Gòn
 
 
Foto 
Huế 1957 - Lễ khánh thành Viện ĐH Huế
 
Foto 
Dr. Jaffe of Michigan State University, giving a talk on Hemingway
 
Foto 
American Friends of Vietnam making a speech during book giving ceremony
 
Foto 
Đêm văn nghệ của SV Huế
Foto
Tổ chức American Friends of Vietnam tặng sách cho Viện ĐH Huế
 
Foto
LM Cao Văn Luận nhận sách
do tổ chức Những người bạn Mỹ của VN trao tặng
Thư viện ĐH Huế
 
Foto
Tòa nhà VP Viện trưởng Viện ĐH Huế
 
Foto 
Thư Viện ĐH Huế
Thư viện Đại Học Huế xưa đã bị đập bỏ và xây lại mới hiện đại hơn. 
Tất cả các sách vở trước đây bị thất thoát khá nhiều.
Trước thư viện bây giờ có 1 quán cà phê.
Có làm thẻ đọc ở Thư viện mới này,
đến vài lần và không đến nữa vì không hiệu quả: 
thu phí thì cao nhưng phục vụ thì kém.
 
Foto 
Thư viện ĐH Huế 1957
 
Foto 
Thư viện ĐH Huế
Trường ĐHSP, Viện ĐH Huế bây giờ, nằm song song với tòa nhà này,
ở giữa là đường Hùng Vương. 
Tòa nhà này bây giờ lại trở về thành KS Morin
 
Foto 
Trường ĐH Sư Phạm thuộc Viện ĐH Huế.
Tòa nhà này thời Pháp là KS Morin Frères
 
Foto 
Huế 1966 (32) -
đường Lê Lợi, phía trước KS Morin Frères có từ thời thuộc địa,

hai tấm hình
ghép lại để thấy toàn cảnh 
- Photo by Ted Dexter
Đối diện Khách Sạn Morin là đài phát thanh Huế,
nơi khởi đầu vụ Phật Giáo 1963 và làm tan rã Đệ Nhất Cộng Hòa
 
Foto
Faculty Residence Hall, University of Hue
Ảnh hai căn nhà cạnh bờ sông trước đây là cư xá
dành cho gia đình các GS ở ĐH Huế 
hoặc các GS ở các nơi khác về Huế giảng dạy tạm trú (nhà công vụ),
nay trở thành KHÁCH SẠN
 
Foto 
Viện trưởng LM Cao Văn Luận và
GS Lê Thanh Minh Châu viếng thăm ĐH Bang Michigan 1958
 
Foto 
Visit of Rev. Cao Van Luan, Rector, University of Hue, to Michigan State University
 
Foto 
Visit of Rev. Cao Van Luan & Prof. Le Thanh Minh Chau of the University of Hue
to Michigan State University, 1958

To: "cutranlacdao@yahoo.com" <cutranlacdao@yahoo.com>
Sent: Sunday, October 21, 2012 2:44:01 PM
Subject:

 

Kính thưa quý Thầy.

Cuối tháng 9 vừa qua tôi dược đọc một bài do một Thượng Tọa (tôi không nhớ tên) viết:

Phật Giáo biết ơn các chiến sĩ chế độ Cộng Hòa, nội dung nói về việc thành lập Viện Đại Học Huế, 

có hình ảnh ngày khai trương Viện Đại Học. 

Tôi mắc việc chưa kịp save bài này, nay kiếm lại thì trong máy của tôi đã tự động xóa mất!!

Nếu không có gì phiền hà lắm, xin quý Thầy vui lòng gửi cho tôi xin lại bài viết này qua địa chỉ email của tôi: nguyen.van.minh@sbcglobal.net. Hoặc quý Thầy đăng lại trên Website của Phật Giáo Tịnh Quang, 

vì theo tôi biết, có nhiều người, đặc biệt là những cựu sinh viên ĐH Huế, muốn có được tài liệu này.

Tôi xin thành thật cám ơn quý Thầy trước rất nhiều.

Trân trọng.

NVMinh

 

---------- Forwarded message ----------
From: PHAT HOC TINH QUANG <
Date: 2012/9/25
Subject: (CHÍNH NGHĨA): NHÂN DÂN MI
N NAM VIT NAM TRI ÂN CÁC CH Đ VNCH & CÁC CHIN SĨ QL.VNCH // TT Thích Chân Tu: VIN ĐI HC HU 1957
To:NHÂN DÂN MIN NAM VIT NAM TRI ÂN CÁC CHẾ ĐỘ VNCH & CÁC CHIẾN SĨ QL.VNCH ĐÃ TN TÂM TN L

HY SINH XÂY DNG ĐT NƯỚ& GI GÌN AN NINH LÃNH TH

TRONG HOÀN CNH CHIN TRANH KHC LIT NHT LÀ TRONG GI PHÚT CUI CÙNG CA LCH S MIN NAM VIT NAM.

 

VP.PHTQ.CANADA

TUE.25.9.2012

 

---------- Forwarded message ----------
From: Fanxico Tran <
Date: 2012/9/25
Subject: [GoiDan] Matthew Tr
n:......// TT Thích Chân Tu: VIN ĐI HC HU 1957

 
Cám ơn TT Thích Chân Tu (TT/TCT) dã f biến mt thành quã to ln cũa c Tng Thng Ngô Dình Dim (TT/NĐD) di vi X Huế noái riêng  cũng như Min Trung Noái chung.
 
Đó là Vin Di Hc Huế (VĐH/Huế) zo Lm Cao Văn Lun thành lp t con s không.
 
Tiếc thay, VĐH/Huế dã tr thành hang cũa csBV và cui cùng, dã dưa dến vic cáo chung cũa nn D Nht Cng Hoà.
  

From: THICH CHAN-TUE <cutranlacdao.2010@gmail.com>
Date: Tuesday, September 25, 2012, 1:14 PM 
 
Hình nh xưa:
Vin Đi Hc Huế
t
1957 
Foto 
Huế 1957 - TT Dim d l khánh thành Vin ĐH Huế
 
Foto 
L khánh thành Vin ĐH Huế - B trưởng QG Giáo Dc đc din văn
 
Foto
Huế 1957 - L khánh thành Vin ĐH Huế -
LM Cao Văn Lu
n, vin trưởng, đc din văn
 
Tiu s Linh Mc Cao Văn Lun
 
Ông xut thân trong mt gia đinh Công giáo lâu đi ti Hà Tinh, thu nh tu hc ti chng vin Xuân Bích, Hà Ni. Khong năm 1938-1939 th phong linh mc, ri du hc ti Pháp v Triết hc và sinh ng Đông phương, năm 1942 tt nghip c nhân triết hc và Trung sinh ng Đông phuơng Paris vào năm 1945.
Năm 1947 v nuc, làm cha x ti mt h đo huyn Tuyên Hóa, tnh Qung Bình, năm 1949 vào Huế dy triết hc ti trung Quc hc.
Năm 1957, ông cùng mt s trí thc min Trung vn đng thành lp Vin Đi hc Huế, ri được chính thc gi chc Vin trung Vin Đi hc Huế t năm 1958 đến năm 1964.
Vin Đi hc Huế là mt cơ s Đi hc đu tiên min Trung trong nhng năm chiến tranh, nơi hc tp ca thanh niên hiếu hc thuc các tnh t Qung Tr đến Bình Thun.
Tháng 8 năm 1963, ông b chế đ Ngô Đinh Dim cách chc Vin Trưởng, vì cho rng ông có cm tình vi sinh viên chng chế đ hi đó; tuy rng ông là người có nhiu liên h tình cm vi gia đinh h Ngô.
Sau đo chính ngày 1-11-1963, ông tr li gi chc v này mt thi gian ngn, ri làm giáo sư ti Đi hc Sư phm Sài Gòn cho đến năm 1975. Ông mt ngày 20-7-1986 ti Hoa K.
 
Tác phm
Tâm lý hc (1958)
Lu
n lý hc và Siêu hình hc (1958)
Đ
o đc hc (1959)
Danh t
triết hc (1959)
Henri Bergson (1961)
Bên giòng l
ch s (1971 Hi ký)
--------------------------------------------- ----------
Hi Ký Linh mc Cao Văn Lun
Nguyên Vi
n trưởng Vin ĐH Huế, GS ĐH văn Khoa Sài Gòn
 
 
Foto 
Huế 1957 - L khánh thành Vin ĐH Huế
 
Foto 
Dr. Jaffe of Michigan State University, giving a talk on Hemingway
 
Foto 
American Friends of Vietnam making a speech during book giving ceremony
 
Foto 
Đêm văn ngh ca SV Huế
Foto
T chc American Friends of Vietnam tng sách cho Vin ĐH Huế
 
Foto
LM Cao Văn Lun nhn sách
do t
chc Nhng người bn M ca VN trao tng
Th
ư vin ĐH Huế
 
Foto
Tòa nhà VP Vin trưởng Vin ĐH Huế
 
Foto 
Thư Vin ĐH Huế
Thư vin Đi Hc Huế xưa đã b đp b và xây li mi hin đi hơn. 
Tt c các sách v trước đây b tht thoát khá nhiu.
Tr
ước thư vin bây gi có 1 quán cà phê.
Có làm th
đc Thư vin mi này,
đ
ến vài ln và không đến na vì không hiu qu
thu phí thì cao nhưng phục vụ thì kém.
 
Foto 
Thư vin ĐH Huế 1957
 
Foto 
Thư vin ĐH Huế
Tr
ường ĐHSP, Vin ĐH Huế bây gi, nm song song vi tòa nhà này,
gia là đường Hùng Vương. 
Tòa nhà này bây gi li tr v thành KS Morin
 
Foto 
Trường ĐH Sư Phm thuc Vin ĐH Huế.
Tòa nhà này th
i Pháp là KS Morin Frères
 
Foto 
Huế 1966 (32) -
đ
ường Lê Li, phía trước KS Morin Frères có t thi thuc đa,
hai t
m hình ghép li đ thy toàn cnh 
- Photo by Ted Dexter
Đi din Khách Sn Morin là đài phát thanh Huế,
n
ơi khi đu v Pht Giáo 1963 và làm tan rã Đ Nht Cng Hòa
 
Foto
Faculty Residence Hall, University of Hue
nh hai căn nhà cnh b sông trước đây là cư xá
dành cho gia đình các GS
ĐH Huế 
hoc các GS các nơi khác v Huế ging dy tm trú (nhà công v),
nay tr
thành KHÁCH SN
 
Foto 
Vin trưởng LM Cao Văn Lun và
GS Lê Thanh Minh Châu vi
ếng thăm ĐH Bang Michigan 1958
 
Foto 
Visit of Rev. Cao Van Luan, Rector, University of Hue, to Michigan State University
 
Foto 
Visit of Rev. Cao Van Luan & Prof. Le Thanh Minh Chau of the University of Hue
to Michigan State University, 1958

 
       

Popular Posts

My Blog List