Monday, October 15, 2012

Những tấm ảnh để đời Mỹ ngụy ác ôn’ vậy sao?


 

 

 
 
Mỹ ngụy ác lắm sao?
 
‘Lính ngụy ác’ vậy sao?
Anh là Chiến Sĩ Cộng Hòa
Vòng tay nhân ái là quà hiến dâng
Nép thân “lính ngụy” tìm che chở


Lính Mỹ xa còn xót thương dân Việt
Phương bắc thù hút máu trẻ phương nam


 Ai gây ra cảnh máu lửa cho dân miền Nam như thế này?

 
 
 
Vừa chiến đấu vừa cứu trẻ nhỏ, ‘Mỹ ngụy ác ôn’ vậy sao?
 


 

 
 
SaiGòn)

Popular Posts

My Blog List