Thursday, October 25, 2012

Mỹ âm thầm hạ thũy chiếc katamaran thứ 2..


M âm thm h thũy chiếc katamaran th 2..
Click image for larger version Name: images777140_quai_vat.jpg Views: 14 Size: 19.8 KB ID: 412715  
 
Ngày 3/10 hi quân M đã chính thc h thu tàu đ b siêu tc đa chc năng Katamaran th hai JHSV-2 Choctaw County. Thông tin này tr thành tin vui vi quân đi M nhưng li là mi lo dành cho các cường quc khác.
 
JHSV-2 Choctaw County là chiếc tàu th hai trong s 7 tàu đ b loi này được Austal đóng theo hp đng vi B Quc phòng  M
JHSV-2 Choctaw County được khi công vào ngày 8/11/2011. Theo các chuyên gia, thi gian đóng tàu JHSV-2 Choctaw County đã gim hơn 30% nh áp dng các kinh nghim có được trong vic sn xut con tàu đu tiên JHSV-1 USNS Spearhead
Hình nh chp JHSV-2 Choctaw County t
trên cao trong ngày h thy...
 
Theo d kiến trong năm 2013 hi quân M s
tiếp tc có chiếc JHSV th 3 được hoàn thành đóng mi..
Mc đích chế to loi tu này ca Hi quân M là
đ vn chuyn nhanh binh lính, trang thiết b k thut quân s
và khí tài ti các khu vc hot đng tác chiến  
Ngoài ra, nhng chiếc tàu này có th s được s dng đ h tr và ym tr cho các phân đi đc nhim, s dng trong các chiến dch chng khng b cũng như các hot đng nhân đo
Loi tàu JHSV có kh năng vn chuyn gn 700 tn hàng hoá hoc người trong phm vi hot đng hơn 2.100 km. Tc đ hot đng ti đa ca tàu s vào khong gn 35 hi lý/gi
Hình v thiết kế ca tu đ b siêu tc trong quân đi Hoa K JHSV
 
phng hình nh tu đ b JHSV
 nhn vn chuyn khí tài, phương tin chiến đu.
Hình nh b khung ca tu đ b JHSV-2 Choctaw County
khi trong giai đon lp ráp
Theo thiết kế loi tàu này có th hot đng các hi cng, các nhánh sông nh, nông, đng thi có th ch c các phương tin vn ti bc thép hng nng. Tàu được trang b c bãi đ cho máy bay trc thăng trên khoang chính.
 
JHSV có chiu dài 103m, lượng giãn nước 635 tn, gm 4 đng cơ diesel MTU 20V 8000 M71L công sut 9100 kW. (Trong nh là thiết kế chí tiết bên trong ca tu JHSV)
 
Theo nhn đnh ca nhiu chuyên gia quân s thì vic M chế to ra JHSV là nhm tăng cường sc mnh cho lc quân và hi quân nước này, đng thi to ra li thế so sánh vi các cường quc khác v công ngh chế to tu đ b thế h mi..
theo PNTD

Popular Posts

My Blog List