Monday, October 15, 2012

Hà Lội sau cơn mưa


 


Jane | September 10, 2012 10:20 pm

Sau cơn mưa ngày 19/8/2012 một số con đường ở Hà Nội đã thành những con sông, hình như người dân đã quá quen nên…” ngập hả? xưa rồi Diễm” !!!!
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image


http://www.tredeponline.com/post/archives/25811

 

Popular Posts

My Blog List