Friday, October 26, 2012

Kỷ niệm Quốc Khánh VNCH 1 (26-10-1956)


Kỷ niệm Quốc Khánh VNCH 1 (26-10-1956)

MỘT NÉN TÂM HƯƠNG KÍNH TRI ÂN NHỮNG THÀNH QUẢ CỦA CHẾ ĐỘ VNCH 1

&

MỘT NGỌN NẾN THẮP SÁNG LƯƠNG TÂM CỦA TẤT CẢ NGƯỜI DÂN CÙNG TỔ QUỐC VIỆT NAM

 

 

NHÂN DÂN MIỀN NAM VIỆT NAM TRI ÂN

CÁC CHẾ ĐỘ VNCH & CÁC CHIẾN SĨ QL.VNCH

ĐÃ TẬN TÂM TẬN LỰC 

HY SINH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC & GIỮ GÌN AN NINH LÃNH THỔ

TRONG HOÀN CẢNH CHIẾN TRANH KHỐC LIỆT

NHẤT LÀ TRONG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG CỦA LỊCH SỬ MIỀN NAM VIỆT NAM.

 

MỘT NÉN TÂM HƯƠNG KÍNH TRI ÂN NHỮNG THÀNH QUẢ CỦA CHẾ ĐỘ VNCH 1 (26-10-1956)

ĐÃ LÀM CHO NHÂN DÂN & QUỐC GIA - NHẤT LÀ LÃNH VỰC GIÁO DỤC (THÀNH LẬP VIỆN ĐẠI HỌC HUẾ 1957)

MỘT NGỌN NẾN THẮP SÁNG LƯƠNG TÂM CỦA TẤT CẢ NGƯỜI DÂN CÙNG TỔ QUỐC VIỆT NAM

VP.PHTQ.CANADA

FRIDAY 26-10-2012

Mời xem:


QUỐC KỲ & QUỐC CA VNCH 4:37

Bạn sẽ cảm động chảy nước mắt khi nghe ban Đại Hòa Tấu Ukraine,

một nước thuộc Cộng Sản Liên Xô trước kia, trình tấu bản Quốc Ca VNCH.

 

Tổng Thống Ngô Đình Diệm

(Đệ I VNCH  26-10-1956)

  

Popular Posts

My Blog List