Tuesday, October 16, 2012

Tẩy chay sản phẩm Trung Quốc: đem thông điệp xuống đường phố


From: Ho Cong Tam <
Subject: Dân VN tẩy chay sản phẩm Tàu Cộng
To:
Date: Monday, October 15, 2012, 7:38 PM

Tẩy chay sản phẩm Trung Quốc: đem thông điệp xuống đường phốDân Làm Báo - Mến gửi đến các bạn trong thôn hình ảnh của đôi uyên ương blogger Trịnh Kim Tiến và Paulo Thành Nguyễn cũng như các anh chị cô chú hưởng ứng phong trào tẩy chay sản phẩm Trung Quốc. Hy vọng rằng các bạn trong thôn sẽ hưởng ứng, thực hiện những thông điệp tương tự và gửi hình ảnh về để cả thôn cùng xem.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Bài viết và nguồn dẫn nhờ bạn giới thiệu đến 10 người bạn khác:

    

 
Xin các bạn tuỳ nghi sử dụng hình ảnh này cho mục tiêu chung.

Tẩy chay sản phẩm Trung Quốc: đem thông điệp xuống đường phố

Popular Posts

My Blog List