Saturday, October 6, 2012

Mỹ ngụy ác lắm sao? Các em này đang trốn ai vậy?


               LONG LIVE THE GREAT REPUBLIC OF VIETNAM !

 


Mỹ ngụy ác lắm sao? Các em này đang trốn ai vậy?


Kathy Le Trốn Việt cộng :(

Fan Kuang Ơn đảng, ơn bác là đây. Cầm hộ chiếu có dòng chữ "xã hội chủ nghĩa" mà thấy nhục.

Thái Hoàng Hình này làm mình nhớ hồi chạy giặc năm 72 quá,sợ nhất là đang đêm bị pháo kích của vc... xin cảm ơn D Tâm Trúc.


dung nghe nhung gi cong sang noi....ma hay nhing nhung gi cong sang lam....i love VNCH


D Tâm Trúc

'Lính ngụy ác' vậy sao?


 


D Tâm Trúc bác đảng dạy em ngụy quân ngụy quyền ác ơi là ác, mà sao em thấy dân cứ chạy theo phía ngụy vậy?


D Tâm Trúc

‎"Ngụy" là gì em hay thắc mắc
Cô bảo rằng: "Là giặc hại dân
"Ngụy Quyền" với lại "Ngụy Quân"
Là phường bán nước buôn dân đấy mà!"


Nay khôn lớn em đà hiểu thấu
Ngụy chính là thảo khấu cường đồ
Chúng từ miền Bắc tràn vô
Mang tăng (tanks) Sô Viết dày mồ cha ông

Hương Sài-Gòn


 


Hùng Sơn Anh là Chiến Sĩ Cộng Hòa
Vòng tay nhân ái là quà hiến dâng


D Tâm Trúc

Ngụy là bọn Minh, Đồng, Chinh, Duẩn
Dân không bầu chúng vẫn tiếm ngôi
An thân nhược tiểu, bầy tôi
Bái chầu Trung cộng làm bồi Nga sô

HSG 

Son Cao · Friends with Bui Hang and 79 others

Chình xác 100%D Tâm Trúc

Nép thân "lính ngụy" tìm che chở
D Tâm Trúc

lính Mỹ xa còn xót thương dân Việt
phương bắc thù hút máu trẻ phương nam


 


Hoang Nguyen ‎"Đảng và Nhà Nước Ta" đã làm tay sai cho Trung Cộng! "Đảng và Nhà Nước Ta" đã hèn với giặc lại ác với dân. Quyết tâm chống bọn Trung cộng xâm lưọc cùng Đảng và Nhà Nước Cộng Sản XHCN Việt Nam đã rứoc Tầu Cộng vào Đất Nước Việt .Cương quyết chống bọn Tầu Phiệt và Tay Sai của chúng ở Quốc Nội cũng như tại Hải Ngoại. Thề "không đội trời chung" với chế độ Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Trung Quốc!!


D Tâm Trúc

ai gây ra cảnh máu lửa cho dân miền Nam như thế này?Paracels Vietnam Bọn ấy bây giờ người ta gọi là khủng bố và xâm lược.

William Wu Cộng Sản!


D Tâm Trúc

vừa chiến đấu vừa cứu trẻ nhỏ, 'Mỹ ngụy ác ôn' vậy sao?

 

 

vừa chiến đấu vừa cứu trẻ nhỏ, Mỹ ngụy ác ôn vậy sao?

 Việt Cộng có mấy tấm cứu người cho , post lên koi chơi

William Wu vì lũ chó CS bắn vào dân thường nên lính Mỹ phải xả thân cứu như vậy!


D Tâm Trúc

Ngụy là bọn tam vô độc ác
Ngụy là đồ thờ “bác” chém cha
Ngụy là Phiêu, Khải gian tà
Là Mạnh, là Dũng, qủy ma hiện hình

HSG
D Tâm Trúc

Biệt Động Quân 'ác ôn' đang cứu trẻ Mậu Thân 1968 vượt qua rào đạn CSBV 

Hoang Nguyen ‎"Đảng và Nhà Nước Ta" đã làm tay sai cho Trung Cộng! "Đảng và Nhà Nước Ta" đã hèn với giặc lại ác với dân. Quyết tâm chống bọn Trung cộng xâm lưọc cùng Đảng và Nhà Nước Cộng Sản XHCN Việt Nam đã rứoc Tầu Cộng vào Đất Nước Việt .Cương quyết chống bọn Tầu Phiệt và Tay Sai của chúng ở Quốc Nội cũng như tại Hải Ngoại. Thề "không đội trời chung" với chế độ Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Trung Quốc!!


D Tâm Trúc

ngày xưa đi học cô dạy Mỹ Ngụy ác ơi là ác, nay nhờ có Internet em từ từ tìm hiểu, xong em thấy:

"Nay khôn lớn em đà hiểu thấu
Ngụy chính là thảo khấu cường đồ
Chúng từ miền Bắc tràn vô
Mang tăng (tanks) Sô Viết dày mồ cha ông"

HSGHoang Nguyen Xin hỏi: "Đảng và Nhà Nước Ta" đã giải phóng cái gì? Sau 37 năm thống nhất Đất nước, "Đảng và Nhà Nước Ta" đã trở thành "Đảng và Nhà Nước Ăn Cướp" hèn với giặc, ác với dân; cõng rắn cắn gà nhà; làm tay sai cho Tầu cộng. "Đảng và Nhà Nước Ta" đâu rồi?? Sao ngậm miệng kỹ thế??!!!

Hoang Nguyen ‎"Đảng và Nhà Nước Ta" đã làm tay sai cho Trung Cộng! "Đảng và Nhà Nước Ta" đã hèn với giặc lại ác với dân. Quyết tâm chống bọn Trung cộng xâm lưọc cùng Đảng và Nhà Nước Cộng Sản XHCN Việt Nam đã rứoc Tầu Cộng vào Đất Nước Việt .Cương quyết chống bọn Tầu Phiệt và Tay Sai của chúng ở Quốc Nội cũng như tại Hải Ngoại. Thề "không đội trời chung" với chế độ Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản Trung Quốc!!

Thái Hoàng Ngụy chính là thảo khấu cường đồ
Chúng từ miền Bắc tràn vô... Em khoái hai câu ni lắm chị Trúc ơi !

William Wu ngày càng thấy CS nói xạo!


D Tâm Trúc

người lính của chính nghĩa quốc gia là đâyKathy Le Người lính này kg phải là ngụy hén :)

D Tâm Trúc theo CS dạy thì đây là lính ngụy, phải "ác ôn" thế này

D Tâm Trúc ‎.... Ngụy đem buôn dân mình khắp xứ
Buôn đàn bà, phụ nữ trẻ thơ …
Đài Loan, Hương Cảng bơ vơ
Nhớ về cố quận lệ mờ mắt cay!

Ngụy là lũ độc tài độc đảng
Là gian phường cộng sản tham lam
Dám đem Bản Giốc, Nam Quan
Bán cho Tàu cộng cầu an cầu hoà

Công dân hỡi, QUỐC GIA lâm nạn!
Hãy vùng lên diệt đám ngụy quyền
Diệt phường bán đất tổ tiên
Quyết tâm khôi phục hải biên, sơn hà! (HSG)

Kathy Le Vì thế họ mới ngu xuẩn ,nên đến giờ này bị Trung Quốc chiếm ,đe dọa á

Thích Trí Thâm Nhìn tấm hình này, so sánh với cảnh dã man của mùa hè đỏ lửa,...bọn nó xả súng thẳng vào người chạy loạn.....lũ thờ ma trung cộng ác dã man thật

--
--
Khủng bố tinh thần yêu nước là một trọng tội không thể tha thứ vì nó làm tê liệt sức kháng cự của một dân tộc mà trong đó nhiều thế hệ không còn biết nhục mất nước là gì.

 

 

 

Popular Posts

My Blog List