Monday, October 8, 2012

VW sẽ cho ra thị trường xe nhỏ nhất với giá US $5500

VW sẽ cho ra thị trường xe nhỏ nhất với giá US $5500 , chiều dài xe 3,65 m và rộng 1,25 m , nặng 290 kg , xe có đủ trang bị về ABS , ESP và airbags , chạy bằng đầu máy diesel 0,300 lít nặng 26 kg , bình nhiên liệu chỉchứa 6,5 lít vì 100 km chỉ tốn trên dưới 1 lít có nghĩa là vô đầy bình thì chạyđược trên 650 km , Chổ ngồi như phòng lái phi cơ , chỉ một passenger phía sau driver , do đó đừng mua mô tô hai bánh nữa !!
l
Buy one for your retirement ? VW only costs US $5,500 each

Popular Posts

My Blog List