Sunday, December 30, 2012

10 hàng không mẫu hạm của Mỹ


10 hàng không mu hm ca M


  

10 hàng không mu hm ca M


Trong thế gii này, nhng gì ln nht bao gi cũng có được s ngưỡng m và được coi là đy quyn lc. Dưới đây là nhng hàng không mu hm ln nht và mnh nht trên hành tinh vi kh năng nâng hơn 110.000 tn. Din tích ca các tàu sân bay này gp vài ln so vi sân bóng đá và có chiu cao tương đương vi tòa nhà 80 tng.

S 10. Tàu USS Nimitz


Tàu sân bay lp Nimitz là lp tàu có trang b ht nhân, vi chiu dài 332,85m và được xếp vào mt trong nhng tàu ln nht thế gii. Trên tàu được trang b đ ăn cho 90 ngày và thm chí có c trung tâm y tế, phòng nha khoa vi các nha sĩ.

S 9. USS Abraham Lincoln


Tàu USS Abraham Lincoln cũng là tàu có năng lượng ht nhân và có đ kh năng cha ti 90 máy bay chiến đu. USS Abraham Lincoln được đưa vào hot đng năm 1989.

S 8. USS Carl Vinson


USS Carl Vinson (CVN-70) là loi siêu hàng không mu hm dòng Nimitz ca Hi quân M.

S 7. USS Ronald Reagan


USS Ronald Reagan là hàng không mu hm có đng cơ ht nhân cũng thuc lp th 9 ca Nimitz và là tàu đu tiên ca Hi quân M chp nhn tên gi.

S 6. USS Dwight D. Eisenhower


USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) được đưa vào hot đng năm 1977. Đây là tàu đu tiên mang tên ca v Tng thng th 34 ca nước M là Dwight D. Eisenhower.

S 5. USS George H.W. Bush


USS George H.W. Bush (CVN-77) là tàu th 10 và cũng là tàu cui cùng thuc lp Nimitz ca Hi quân M. Con tàu mang tên v Tng thng th 41 ca nước M. Tàu bt đu được xây dng năm 2001 và hoàn tt vào năm 2009 vi tng chi phí là 6,2 t USD.

S 4. USS John C. Stennis


Tàu USS John C. Stennis (CVN 74) có đng cơ ht nhân được đt tên vào ngày 11/11/1993 đ vinh danh Thượng Ngh sĩ John Cornelius Stennis.

S 3. USS Harry S. Truman


Tàu USS Harry S. Truman được đưa vào s dng ngày 25/7/1998. Tàu có hai lò phn ng ht nhân vi bn đng cơ. Tàu có bn máy nâng máy bay. Tàu dài khong 332,85m, rng 78,37m.

S 2. USS George Washington


Tàu USS George Washington đi vào hot đng năm 1986. Tàu dài khong 332,85m, rng 78,34m và có sc cha 85 máy bay.

S 1. USS Theodore Roosevelt


Tàu USS Theodore Roosevelt (CVN 71) là tàu sân bay lp Nimitz th tư. Tàu bt đu được xây dng t ngày 31/1/1981.

 

Popular Posts

My Blog List