Wednesday, December 26, 2012

Áo dài...


 

 

 Áo dài... 

 


M.T. (Ảnh: Hải Đông)

 

 

 

Popular Posts

My Blog List