Saturday, December 29, 2012

Vì tư tưởng Hồ Chí Manh chỉ dành cho người điên.KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG (KVVNNCVC)
MUON CHONG TÀU CONG PHAI DIET VIET CONG (MCTCPDVC)
MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN (MDVCPDVG)

Lớp học tập tư tưởng Hồ chí Minh dành riêng cho những người bị bệnh tâm thần.

 
Mời đọc hàng chữ ở băng vệ sinh màu đỏ.
 
 
 
Ai bị điên mới được đi học đấy nhé!
 
 
Vì tư tưởng Hồ Chí Manh chỉ dành cho người điên.
 
 
   
 
 
 
 
 
---

Popular Posts

My Blog List