Monday, December 10, 2012

Lễ hội điêu khắc trên dông dá tại Lake Placid, NewYork


Lễ hội điêu khắc trên dông dá tại Lake Placid, NewYork


Ice Festival

Ice Festival

Ice Festival

Ice Festival

Ice Festival

Ice Festival

Ice Festival

Ice Festival

Ice Festival

Ice Festival

Image

 
       

Popular Posts

My Blog List