Saturday, December 1, 2012

Xin nhắn nhũ Các bà mẹ (Huế) VN:


 

 
Xin nhắn nhũ Các bà mẹ (Huế) VN:
 
- Nếu nhắm kó dẽ dược như ri thì dẽ ..kòn không thì nín đi thôi.
- Thêm một diều nữa: Khi mà dã dẽ dược như ri thì nhắm koai có kậu trai VN nào thân hình khõe mạnh, mặt mày sáng sũa, thì gã cho zã dễ làm zống. 
 
- Đừng kó dem di bán cho Dại Hàn, Mã Lai, Cao Mên  ..thì tôi nghiệp cho ã lắm.
 
 
Người mphuong Thuy cũa Vietnam
 do mt zin dàn cũa n D f biến.


 
Vietnamese Model Phuong Thuy _
 
Photographer Quoc Huy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


 

Popular Posts

My Blog List