Tuesday, December 11, 2012

Champ Technology


 

 


 

Quân đội Mỹ có thể loại khỏi vòng chiến các mục tiêu điện tử của đối phương mà không phá hủy chúng.

  

Xem Video: Champ Technology

 

 

 


 

 

  

Popular Posts

My Blog List