Wednesday, December 12, 2012

Adriana Lima Wearing Two Million Dollar Bra // Người mẫu zưới ni .. Adriana Lima .. zân Brazil


 


 Người mu zưới ni .. Adriana Lima .. zân Brazil ..mang cái nt vú dáng zá 2 triu dôla ..vì gn dy kim cương..
 
Photos of beautiful Adriana Lima wearing a $2 million diamond encrusted bra in New York.

 

 
       

Popular Posts

My Blog List