Thursday, December 13, 2012

AJANTA . Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi.


 

AJANTA . Choáng ngp hàng nghìn tượng Pht thiêng xuyên núi.
 
image
Đây có th coi là mt trong nhng di sn ln nht v đo Pht còn lưu gi được đến ngày nay.
Nm n mình trong khu rng rm hoang vu ca cao nguyên Deccan (n Đ), hang đng Ajanta đã b lãng quên trong mt thi gian dài.
Vào năm 1819, mt nhóm người Anh đi săn cp trong khu vc này đã tình c phát hin h thng hang đng Ajanta. Qun th hang đng Ajanta là di tích quý giá đi din cho thi k Hưng thnh ca Pht giáo ti n Đ.
Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi 1
Ajanta ta lc lưng chng núi, bên dưới hang đng là lòng vc cùng dòng sông Waghora un khúc. Hang đng được b trí theo dng hình móng nga, khoét sâu vào bên trong vách núi đá thng đng cao 76m.
Di tích hang đng Ajanta có tt c 30 hang, bao gm Thánh đường Pht giáo và các khu ph cn. Các nhà kho c đã đánh du các hang theo s th t.
Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi 2
Qun th hang đng Ajanta không được to dng trong mt thi k liên tc nên các nhà nghiên cu phân chia các hang đng theo tng thi k xây dng.
Nó gm hai phn: cm hang được to dng vào giai đon đu vào thế k II TCN gm hang s 8, 9, 10, 12, 13, 15A mang màu sc ca Pht giáo nguyên thy.
Cm hang sau được xây dng vào thế k V, mang màu sc Pht giáo mi. Tuy nhiên, mt s hang vn còn chưa được hoàn tt.
Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi 3
Dù vn còn mt s hang vn chưa được hoàn thành, Ajanta vn là qun th chùa hang vô cùng ln trên thế gii do bàn tay con người to ra.
Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi 4
Mt trong nhng đim đc bit ca qun th hang đng này chính là mt s lượng khng l các bc tượng điêu khc v đo Pht. Đây được coi là nhng tác phm hi ha đp nht ca ngh thut Pht giáo.
Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi 5
Ngay nhng bước chân đu tiên tham quan qun th kiến trúc này, du khách có th bt gp nhng khung cnh hết sc vĩ đi.
“Mt tin ca hang đng, hàng dài tượng Pht được đc đo bng tay vô cùng khéo léo ngay trên b mt ca vách đá, hay c mt đin th vi nhng ct tr vô cùng chc chn được to nên bi các ngh nhân ngay trong lòng núi đá.
Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi 6
Hang s 12 được đo trong thi k đu và được gi là Tăng vin; đây là nơi sinh sng ca nhng thy tu ngày xưa.
H sinh hot và tu hành trong không gian cht hp. Các thy tu dùng b đá làm giường ng, h luôn tuân th trong quá trình tu hành kh hnh theo cách như thế.
Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi 7
Hang s 9 có tên gi là Tháp vin, là mt căn phòng dùng làm nơi cu nguyn ca các nhà tu hành. Tháp vin mang ý nghĩa rt linh thiêng, là nơi tôn th thánh tích ca Đc Pht.
Thi k này hoàn toàn không có s hin din ca các tượng Pht. Vì vy, Tháp Pht được xem là mt biu tượng linh thiêng đ tôn th và phng s.
Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi 8
Nhóm hang đng th 2, tượng Pht hin din khp nơi. Có tượng Pht ngi th hin rng, đã đt được s giác ng dưới ci b đ, xung quanh là s cám d ca qu ma.
Trước khi giác ng, Đc Pht đã tri qua nhiu giai đon tu luyn, tt c đu được th hin qua hàng lot tác phm điêu khc trong hang.
Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi 9
Có được các tác phm tượng Pht đt đến v đp đnh cao như thế là nh vào các ha sĩ và nhà điêu khc đã thm nhun Pht pháp. Chính h đã góp phn rt ln to nên giá tr cho qun th hang đng Ajanta.
Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi 10
T thế k th VI đến thế k VII là giai đon phát trin ca ngh thut Pht giáo ti hang đng Ajanta. Đó là nhng bc bích ha được v trên tường trong hang đng.
Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi 11
Cách mà nhng người th dùng đ to ra nhng tác phm ca mình cũng vô cùng đc đáo. Theo mt s tài liu, nguyên liu chính đ làm nên nhng bc v chính là đá cui và các loi rau qu.
Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi 12
Rau qu được nghin nát ra đ to thành 1 cht keo, sau đó được nghin tiếp vi các viên si đy màu sc đ to ra mt loi sơn cho nhng tác phm này.
Minh chng rõ nht chính là nhng hình tượng Pht trên nhng bc tường hang s 10 dù đã tri qua nhiu thế k nhưng vn không h b phai màu.
Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi 13

Có th
nói, ngh thut hi ha ca người n Đ c đi đã đt đến cht lượng hoàn ho v màu sc cũng như b cc. Các tác phm này đã qua cuc th nghim thành công ca thi gian.
Choáng ngợp hàng nghìn tượng Phật thiêng xuyên núi 14
Qun th chùa hang Ajanta là di tích lch s ln nht thế gii đã được UNESCO công nhn vào năm 1983. Đây có th coi là mt trong nhng di sn ln nht v đo Pht còn lưu gi được đến ngày nay.

Popular Posts

My Blog List