Friday, November 30, 2012

Japan - mùa thu còn đó


From: Khanh
Subject:
  Japan - mùa thu còn đó
 
  Mùa thu quá đp hèn gì nhiu thơ,nhc c hi ho cũng  nói v mùa thu... 
  
 
  


 


  

 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Mời xem vài hình Kyoto trong tuyết của báo Sankei shimbun     


  


  


  


  


  


  


 __._,_

Popular Posts

My Blog List