Thursday, November 15, 2012

Những chuyện tào lao trên thế zới mà người ta thích tìm hiễu


 

Nhng chuyn tào lao trên thế zi mà người ta thích tìm hiu
World Factoids!
 

 
  bên Sudan mà có nhiu kim t Tháp hơn Ai Kp.
 
Sudanese pyramids photo source
Nhng quc za lái xe bên trái.


3. Country With More Horses Than People 

 
Mông k là quc za mà nga nhin hơn zân
 
Mongolian horses photo source
Nomads living in the traditional Mongol fashion still hold more than 3 million animals, which outnumber the country's human population (2,75 million). Despite their small size, they are horses, not ponies.


4. The Most Linguistically Diverse Country 

 Papua New Guinea Quc za có nhiu th ng nht

 
 Alaska mà có nhiu di cát??

6. Strange Windmills in Ireland
  Ireland, các ci xay zùng sc zó, cánh qut quay theo chiu kim dng h, trong khi n, ci xay zó các x khác, cánh qut quay ngược kim dng h.

7. London Bridge Over Lake Havasu?
Kái cu dá Anh quc, không xài.. bán cho mt người M Arizona, người ny trã gn 2.5 triu dôla ..nhưng khi dem v ráp thì fãi tn thêm 3 triu na.


8. The Most Isolated City in the World 

 Perth cũa Autralia là thành f trơ troi nht. Cách xa 200 miles sa mc mà không th vượt qua dược d di dến mt thành f láng zing .. bt k ln hay nhõ.

 
Thế dt ôm con sông Amazon nhô ra ngoài Di Tây Zương .. ngon nghèo kã trăm miles..
Chuyến di bng tàu la zài nht: 9,000 cây s, mt cã tun là t Moscow and Vladivostok. 
photo source


11. Deforestation
Fá rng   
 
Kầu rộng nhất thuộc về Úc Châu.  
photo source
 Hoàng Cung rộng nhất là cấm thành cũa Trung quốc
 

Popular Posts

My Blog List