Wednesday, November 14, 2012

Những tác phẩm đa dạng và tuyệt đẹp

Những tác phẩm đa dạng và tuyệt đẹp

bằng thủy
tinh...


Phải nói rằng công việc chế tác thủy tinh là
một nghệ thuật đầy khó khăn và phức tạp. Đòi hỏi nghệ nhân phải có được lòng
đam mê, kiên trì.Đặc biệt hơn để đạt đến độ tinh xảo và hoàn mỹ của một tác phẩm nghệ thuật đẹp
thì cần phải có bàn tay khéo léo, đôi mắt thẩm mỹ tốt và trãi qua một quá trình
trãi nghiệm thực tế lâu dài.
Thủy tinh điêu khắc hoàn chỉnh mang đến những vẻ đẹp lung linh, óng ánh trong
suốt phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc không chê vào đâu được.
Đây là những tác phẩm tuyệt vời của điêu khắc gia người Đức Hans Godo Frabel .

İmage

İmage

İmage


İmageİmage


İmage

İmage
İmage
İmage
İmage
İmage
İmage
İmage
İmage

İmage
İmage
İmage
İmage


İmage
İmage
İmage
İmage
İmage


İmage

İmage

İmage

İmage


İmage

İmage


İmageİmage
İmage

İmage

İmage

İmage


İmage


İmage


İmage


İmage

İmage

İmage

İmageİmage

İmageİmage

İmage


İmage


İmage

İmage

İmage


İmage


İmage


İmage

İmage

İmageTHiêntHanH
İmage

Popular Posts

My Blog List