Saturday, November 24, 2012

Nữ Thủ tướng Thái tiếp đón Tổng thống Mỹ Obama


 

Thật là hãnh diện cho người dân Thái.

Chừng nào chế độ rừng rú VC mới có được một vị Nữ Thủ Tướng như thế ?

 

----- Forwarded Message -----
From: Tran Ho <
To:
Sent: Sunday, November 25, 2012 4:33 AM
Subject: [VN-TD] THOI SU :Nữ Thủ tướng Thái tiếp đón Tổng thống Mỹ Obama

 


 

Nữ Thủ tướng Thái tiếp đón Tổng thống Mỹ Obama

  

 

Popular Posts

My Blog List