Monday, November 26, 2012

Lặng người trước nhan sắc Thanh Nữ Cộng Hòa (1961)

Lặng người trước nhan sắc Thanh Nữ Cộng Hòa


vulep wrote on Aug 11

Lng người trước nhan sc Thanh N Cng Hòa (1961)

* Khi nói v các nhân vt ni bt ca chế đ Vit Nam Cng hòa trước năm 1975, mt trong s các nhân vt được nhc đến nhiu nht chính là bà Nhu - Trn L Xuân, vì nhan sc, quyn lc cũng như nhng li nói và cách hành x khác thường ca người ph n này.Dưới đây là mt s hình nh v Thanh N Cng Hòa do phóng viên tp chí LIFE thc hin vào năm 1961.

V.A

Popular Posts

My Blog List