Saturday, November 24, 2012

Hình ảnh xưa : Hồ Con Rùa Duy Tân


DE DANH SAU NAY XEM LAI RAT LA QUY/  TH

 

 
Hình ảnh xưa : Hồ Con Rùa Duy Tân (Rất hiếm)

Có nhiều người và nhất là giới trẻ hiện nay muốn biết hình thù Con Rùa vì ngày nay nó không còn nữa .Con Rùa trông hình thù bệ vệ to lớn giống như được đúc bằng đồng nhưng thiệt sữ được làm bằng mấy lá đồng cán mỏng, khung sườn của nó được làm bằng thép và bọc mấy tấm đồng này lên .Hình thức làm tương tự Tượng Nữ Thần Tự Do tại Mỹ .Trên lưng con rùa có ghi tên những Quốc Gia đã viện trợ cho Vietnam trong thời kỳ đóNhà hàng nổi Mỹ Cảnh
Chiều tà trên đại lộ Thống Nhất
Tập ảnh Nghệ Sĩ 73 (Nhựt báo Trắng Đen) Sài Gòn
 
 
 
 
 

Popular Posts

My Blog List