Saturday, November 24, 2012

Lời hay ý đẹp 2 ( tranh của Họa sĩ Koukei Kojima (Japonese)


 

 

 

 loihay.png


 tp9.jpg
Đường về khép bóng trần gian
Lợi danh gói một hành trang vô thường


 tp8.jpg


Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không


 tp7.jpg

Phú quý vinh hoa như mộng ảo
Sắc tài danh lợi tựa phù du


 tp6.jpg

Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui


 tp5.jpg
Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh


 tp4.jpg

Ta về giữ mộng trinh nguyên
Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài


 tp3.jpg

Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi
Cội nguồn ơi chiếc lá lại rơi về

 tp2.jpg

Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời
Sá chi suy thịnh cuộc đời
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành

Mãn Giác Thiền Sư

 tp1.jpg

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ


Ghi chú
tranh của Họa sĩ Koukei Kojima (Japonese)


Doanhdoanh
Moi xem TV Viet Nam
http://tv.qhvn.org/

Trucle 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popular Posts

My Blog List