Tuesday, November 27, 2012

Những tấm hình độc đáo !


 
 
Nhìn bố cục và sự phân bố ánh sáng của những bức ảnh này, tôi tin chúng là những tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật chứ không phải là những tấm ảnh bình thường.
 
PVT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NNR chuyển
 

Popular Posts

My Blog List