Friday, November 2, 2012

Nhạc Tình của Hàn Thư Sinh


 

 

Nhạc Tình của Hàn Thư Sinh

Thứ Năm, 01 tháng Mười Một năm 2012 


 

Tác Giả: Hàn Thư Sinh 

http://gi122.photobucket.com/groups/o279/PDWSKSWSBD/gul3.gif  

Hân hạnh giới thiệu với quý độc giả của Saigon Echo một số bài nhạc với chủ đề Mong Manh Phận Người của Hàn Thư Sinh.

    Nhạc Tình của Hàn Thư Sinh
 
- Hòa âm: Trần Anh Tuấn - Hợp ca
- Hòa âm: Trần Anh Tuấn - Hợp ca
- Hòa âm: Trần Đình Ân - Ca sĩ: Thùy Dương
4. Anh Sẽ Ra Sao? (Lời và nhạc: Hàn Thư Sinh)
- Hòa âm: Trần Đình Ân
5. Gặp Lại Làm Chi? (Lời và nhạc: Hàn Thư Sinh)
- Hòa âm: Trần Đình Ân - Ca sĩ: Thùy Dương
6. Tình Trường Ai Hay (Lời và nhạc: Hàn Thư Sinh)
- Hòa âm: Trần Đình Ân
- Hòa âm: Trần Đình Ân
8. Tà Áo Dài Việt Nam (Lời và nhạc: Hàn Thư Sinh)
- Hòa âm: Trần Đình Ân - Ca sĩ: Thùy Dương

MongManhPhanNguoi

__._,_.___

Popular Posts

My Blog List